Hotline
0902 786 898

Ghế Và Xe Đẩy

Xe đẩy - cáng bệnh nhân
5%
(78)
4.746.000đ 5.000.000đ
Bục lên xuống
35%
(63)
404.250đ 620.000đ
Ghế đầu quay GDQ01
22%
(73)
429.500đ 550.000đ
Ghế đẩu quay
21%
(70)
457.800đ 580.000đ
Xe đẩy dụng cụ y tế
14%
(89)
1.499.000đ 1.750.000đ
(74)
Liên hệ